Informatie aanvraag

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming.

Ford Schurer-Kamphius verklaart hierbij

De verzameling van persoonsgegevens, ongeacht of deze afkomstig zijn van onze klanten, relaties, leveranciers of soortgelijk, wordt uitsluitend gebruikt voor onze bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering van Ford Schurer-Kamphuis betreft de aan- en verkoop van nieuwe personenvoertuigen, bedrijfsvoertuigen en occasions, de verhuur van. de lease van, het (doen) verzekeren van en het uitvoeren van onderhoud en (schade-)reparaties aan de voertuigen in genoemde categorieën. Onze klanten, relaties en leveranciers worden te allen tijde gewezen op hun rechten zoals inzage, wijziging en vernietiging van persoonsgegevens en de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ten behoeve van een juiste naleving van de AVG/GDPR-regelgeving heeft Ford Schurer-Kamphuis een Functionaris

Gegevensbescherming aangewezen als eerste contactpersoon en maakt gebruik van een Register van Verwerking van Persoonsgegevens. De persoonsgegevens wordt binnen Ford Schurer-Kamphuis uitsluitend verwerkt door geautoriseerde verwerkers. Binnen Ford Schurer-Kamphuis wordt ernaar gestreefd uitsluitend de standaard persoonsgegevens te verwerken, het gebruik van bijzondere persoonsgegevens te beperken tot uitsluitend een kopie Paspoort, ID-kaart en/of Rijbewijs, en de gegevens zo kort als (wettelijk) mogelijk te gebruiken. Uitzonderingen hierop zijn de opslageisen van persoonsgegevens die ons door derden wordt opgelegd. Denk in dit verband aan bijvoorbeeld opslageisen door de Belastingdienst voor fiscale doeleinden of opslageisen door verzekeringsmaatschappijen i.v.m. schadedossiers. Ford Schurer-Kamphuis maakt op haar websites gebruik van zgn. functionele en analytische cookies ten behoeve van marketingdoeleinden en mogelijkheden om de klantervaring op onze website te kunnen verbeteren. Het gebruik van tracking cookies t.b.v. opbouwen van het (belangstellings-) profiel wordt door Ford Schurer-Kamphuis niet toegepast. Bij een eerste bezoek aan onze website zullen bezoekers altijd om toestemming voor het gebruik van functionele en analytische cookies gevraagd worden. Ford Schurer-Kamphuis beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data dan kunt u contact opnemen met ons.

Indien u een relatie met Ford Schurer-Kamphuis heeft kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Consumenten Informatie

We willen graag in contact met u blijven om u op de hoogte te houden van onze laatste producten, marketingdiensten en aanbiedingen. Als u in de toekomst informatie wilt ontvangen via de onderstaande opties kunt u er een of meerdere selecteren. Alle verstrekte informatie zal worden gebruikt en verwerkt in overeenstemming met ons privacy beleid. Klik hier voor meer informatie.